Skip to content

Saç Ekimi Aşamaları

GOLD CITY HAIR

Ağrısız Anestezi Yöntemi

Anestezi uzmanlarımız tarafından uygulanacak sedasyon ile saç ekimi operasyonu öncesi lokal anestezi işlemlerini hiç hissetmeyeceksiniz. Bu da size çok daha konforlu, acısız ağrısız bir saç ekimi süreci yaşatacak. Saç ekiminde çok ağrılı işlemler olmamakla birlikte, iğne korkusu yaşayan hastalarımız için bu yöntem operasyonu konforlu hale getirmektedir. Zaten minimum seviyede hissedilen ağrı, bu yöntemle neredeyse tamamen sıfıra indirilmiş olacaktır.

Saç Ekimi Süreçleri

Saç ekimi operasyonlarının bütün yöntemlerinde temel prensipler söz konusudur. Bu prensipler şu şekildedir:

  1. Saç köklerinin toplanması

FUT: Deri kesiti ile saçların topluca alınması

FUE: Saçların teker teker alınması

  1. Kanalların açılması
  2. Köklerin ekilmesi

Saç Köklerinin Toplanması

FUT yönteminin tamamen kaybolmasını sağlayan yenilik saç köklerinin toplanması aşamasında ciddi bir estetik başarı sağlayan FUE yönteminin karakteristiğidir. FUT yönteminde kafanın arka tarafından kesilmesi ile elde edilen deri parçasından saç kökleri dilimlenerek elde edilmekteydi, FUE yönteminde ise bu sefer saçlar silindirik iğneler ile tek tek toplanmaktadır. Bu yöntem ile çok daha az tahribat verilmiş olmaktadır.

Donör bölgesindeki saç köklerinin büyüklüklerine göre 0,7 mm ila 0,9mm veya saç kökleri genellikle 3’lü,4’lü,5’li saç telinden oluşan biri için bir mm büyüklüğünde iğneler kullanılması da çok önemli bir diğer noktadır. Bu aşamada kullanılan iğnelerin keskinliği ve ekim yapılan hastaya hijyen açısından tek seferlik kullanılıyor olması saç ekimi operasyonunun başarısını materyal anlamında etkileyen unsurdur.

Bu aşamada donör bölgedeki saç köklerinin açılarına uygun çıkarılması da köklerin herhangi bir zarar görmesini engelleyecek önemli ve üzerinde dikkat edilmesi gereken bir noktadır. Örnek verecek olursak aşırı kıvırcık saçları bulunan bir hastanını saç kökü alırken kıvrımlı şekliyle zarar vermeden alan iğneler de mevcuttur. Burada saç ekimi yapılacak hastanın saç kökü yapısına göre operasyon öncesinde uzman doktor tarafından planlaması yapılan noktadır.

Kanal Açılması

Kanalların açılması sırasında klasik FUE yönteminde metal slitler kullanılmaktadır. Bu slitler ile saçın doğal yönüne uygun 45 derecelik bir kesi oluşturulmalıdır. Bu sayede ekilecek olan  saçlar doğal yönlere göre büyüyecektir. Saçların yönü kanal açılırken oluşturulurken saçların deriye göre açısı ise ekim aşamasında dikkat edilecek unsurdur.

FUE yönteminde kanal açılması için genellikle metal slitler(bıçaklar) kullanılmaktadır. Bu çelikler operasyon esnasında kanal yoğunluğuna uygun olacak şekilde kanal açıldıktan sonra değiştirilmelidir. Gold City Saç Ekimi olarak son teknoloji safir uçlu slitler kullanmaktayız. Safir FUE slitler ise mükemmel derecede pürüzsüz ve keskin olduğundan bu tarz bir değiştirmeye ihtiyaç duyulmaz. Operasyon öncesi saç köklerinin kalınlıklarına bağlı olarak birkaç farklı uç kullanımı yeterli olacaktır. Her hastamız için sıfır safir uçlu slit kullanmaktayız.

Gold City Hair

 

Saçların Ekilmesi Süreci

Operasyonun son aşaması olan alınan saç köklerin ekilmesi aşamasında ise açılan kanallara saçların yaklaşık 45 derecelik açılarla özenle teker teker yerleştirilmesi işlemidir. Bu süreçlerde en önemli detay ise ekibin tecrübesidir.

Safir FUE yara izi olmaksızın ve herhangi bir dikiş gerekmeden gerçekleşen son teknoloji saç ekim yöntemidir!

 

Saç Ekimi Operasyonu Temel Bilgileri

Operasyon yaptıracak olan hasta saç ekimi operasyonu öncesi ve sonrası olarak ilk yıkamaya kadar 3 günlük bir süre ayırması yeterlidir.

Hastanın saç yapısına göre ihtiyaç duyulan kök miktarına göre değişmekle birlikte, operasyon süresi ekilecek greft sayısına bağlı olarak yaklaşık 6 – 8 saattir.

20 yaşından başlamak üzere donör bölgesi yeterli olan her hasta saç ekimi yaptırabilir.

Saç ekimi operasyonu tam donanımlı bir hastane ortamında yapılması, olası bir komplikasyonda hemen müdahale edilmesi açısından önemli ve gereklidir.

Alanında uzman ve tecrübeli ekip ile saç ekimi operasyonu gerçekleştirilir.

Ekilen saçların tam olarak sonuçlarının görülmesi 6.ay itibari ile başlamakta genel olarak ise 12 ayı bulmaktadır.

 

Adım Adım Saç Ekim Operasyonu Süreci

 

  1. Planlama: Operasyon planı ve saç çizgisinin saç ekimi uzmanı ile hasta arasında mutabık kalınarak belirlenmesi aşamasıdır.
  2. Hazırlık: Operasyonun gerçekleşeceği gün hastanın operasyon bölgesinin sterilizasyonu ve lokal anestezi uygulanması aşamalarını içerir.
  3. Alım: Hastanın saçlarının donör alandan toplanması aşamasıdır.
  4. Kanal Açımı: Alınan saç köklerinin planlama belirlenen bölgeye ekileceği, doğal saç yönüne uygun kanal açma işlemidir.
  5. Ekim İşlemi: Alınan saç köklerinin ekim yapılacak bölgeye uygun açı ile ekilmesidir.
  6. Operasyon Sonrasındaki İşlemler: Operasyon yapılan bölgelere pansuman yapılması ve 2 gün sonra uygulanacak olan saçların iyileşmesini hızlandıracak PRP işlemlerini kapsar.
  7. Operasyon Sonrası Saç Yıkama Prosedürü: Saç ekimi yapılmış alan ve saçların alındığı donör bölgenin hassasiyetlerini göz önünde bulunduran 15 gün süreyle uygulanacak yıkama işlemidir. Bu süreçte kabuklanmanın giderilmesi ve iyileşmenin hızlandırılması sağlanır.

Günümüzün modern saç ekimi tekniklerinden FUE yöntemi ile saç dökülmesi yaşayan insanlara bilmeyen kişilerin ayırt edemeyeceği bir şekilde doğal görünümlü saçlara sahip olma imkanı sunulmaktadır.

Saç ekimi işleminde kullanılan FUE tekniğinin başlıca farkları ise, az yara izi bırakması ve en kısa sürede hızlı bir iyileşme göstermesidir. FUE yönteminde de kullanılan materyallerin gelişmesine bağlı olarak operasyonun başarısı da artmaktadır. FUE yönteminin günümüzde  farklı çeşitleri bulunmaktadır. Başlıcaları:

× How can I help you?